Cognita et serà una eina molt útil i definitiva si ...

- Crees el teu propi contingut educatiu

- Vols tenir el teu currículum disponible a la mateixa eina amb la que programes, dissenyes, registres, analitzes i avalues ​​tot el teu entorn educatiu

- T'agradaria disposar d'una eina que t'ajudi a analitzar la teva programació

- Registres l'evolució del teu alumnat a partir de rúbriques o altres sistemes d'avaluació

- Et replanteges les propostes didàctiques que ofereixes al teu alumnat

- Col.labores amb altres mestres a la teva tasca docent

- T'agradaria tenir tota la informació de registres docents de l'aula a qualsevol dispositiu

- Creus en les metodologies actives

No ho pensis, comença ja a gaudir de tots els avantatges que ofereix Cognita al món docent.