A partir de l'01 d'Octubre de 2021, SuiCognita sol·licitarà una quota de 2 euros a l'mes.

I aquest canvi, a què és degut?

Ja portem prop de dos anys treballant intensament en SuiCognita, l'eina que està revolucionant la mirada cap a l'avaluació per part de molts i moltes docents.

Tot aquest procés, requereix d'un gran esforç i dedicació per la nostra part: moltes hores de debat pedagògic, programació informàtica, recerca i solució de possibles errades, millores en l'experiència de l'usuari ... Una implicació molt important pel que fa a hores de treball i esforços.

Actualment, l'equip que formem SuiCognita som docents i un programador informàtic que tenim com a suport econòmic altres activitats professionals. Això, provoca que la dedicació a SuiCognita no pugui tenir tota la profunditat que considerem necessària per poder seguir donant a conèixer aquesta eina tan important en el canvi de mirada en l'avaluació i que ens permet donar-li als docents, de qualsevol etapa educativa i comunitat autònoma, una eina per facilitar la gestió de l'evolució de l'alumnat.

Per aquest motiu, a partir de l'01 d'octubre, les persones interessades a desenvolupar la seva activitat docent amb la plataforma de SuiCognita, podran col·laborar en el manteniment i desenvolupament de la mateixa, amb una aportació de 2 euros mensuals, en un únic pagament anual de 24 euros, renovable cada 365 dies. Com a contraprestació, cada usuari podrà gaudir de totes les possibilitats de SuiCognita, sense cap tipus de limitació.

Amb aquesta decisió esperem que ens permeti aportar més recursos humans a la plataforma, buscant així millorar diferents aspectes de SuiCognita: des del desenvolupament de l'aplicació, fins a l'atenció a l'usuari i la publicitat de la mateixa.

Us agraïm la fidelitat a tots i totes,usuaris i usuàries de SuiCognita, i us convidem a seguir col·laborant en la millora del sistema educatiu i de l'avaluació del mateix, amb l'objectiu de seguir perfeccionant SuiCognita per poder portar novetats en la seva usabilitat i en l'ajuda que ofereix al docent.

Recordeu que, com sempre, estem a la vostra disposició a les RRSS i en info@suicognita.com

L'aprenentatge mai finalitza ...