L'educació és un sistema en constant revisió i, amb això, en constant canvi. És un sistema viu.

Tot i així, un cop vaig escoltar dir que, "si poguéssim donar, a una persona de segle XIX una màquina d'aquestes que permet viatjar en el temps, en un dels únics llocs (si no l'únic) on es trobaria còmode, seria en l'escola ". I, malauradament, res més lluny de la realitat.

L'escola, com a institució general, ha canviat poc des de llavors. Encara que, gràcies a la tasca docent, només com a institució. Ja són moltes les escoles que estan canviant, contínuament, els seus processos i mètodes, a la recerca d'una educació molt més completa, íntegra i integradora.

Però és a l'avaluació on, en massa ocasions, es troben traves i dificultats. Si, en certs aspectes, l'escola ha evolucionat poc, l'avaluació és un d'ells (insisteixo, parlo d'escola "com a institució". És probable que tu, o la teva, estigueu en una constant revisió buscant aquests canvis. La meva més sincera enhorabona i, també, agraïment per la teva / vostra tasca). Quan un docent intenta donar un gir a la recerca d'aprenentatges per i per als seus alumnes, sol tenir una gran trava o dificultat: com avaluar tot això?

Avui dia, hi ha molts sistemes d'avaluació: rúbriques, coavaluació, autoavaluació, proves puntuals, observació directa ... Però tots tenen un problema en comú, la difícil gestió de les informacions obtingudes i la seva posterior anàlisi. Per tot això, neix Cognita.

En la contínua recerca de nous camins pegagògics i didàctics, són moltes les traves que he viscut referents a l'avaluació. He intentat registrar formularis, utilitzar diferents aplicacions, m'he convertit en un usuari de nivell avançat en l'ús de fulls de càlcul ... Tot, en la recerca d'automatitzar el procés de recollida d'informació i posterior anàlisi, al màxim possible, per dedicar els meus esforços del dia a dia en l'acompanyament dels meus alumnes. I perquè qualsevol canvi metodològic comporta un canvi avaluatiu, tant de la pròpia metodologia com dels processos de l'alumnat que hi participa. Perquè l'avaluació forma part de tot procés, no és extern a ell.

Entenem l'avaluació com un procés viu, complex i no exempt de continus replantejaments. És per això que, en la trobada amb un professional informàtic (i pare de alumnes en edat escolar) hem creat un equip de treball que aporta solucions a totes aquestes situacions i dificultats.

Amb aquesta aplicació, no hem descobert res, però hem millorat el camí. Estem facilitant el procés i la recollida de dades perquè el / la docent pugui analitzar-los i obtenir les seves pròpies conclusions. Perquè ningú millor que ell o ella, coneix la seva programació i al seu alumnat.

És per aquest motiu que, amb Cognita, no busquem substituir el docent en l'elaboració de l'avaluació, sinó acompanyar-lo i oferir-li el màxim de dades possibles per a la seva posterior conclusió. A més, sabem que qualsevol professional que sent passió per la seva tasca, també la sotmet a constant avaluació, en la recerca de possibles millores.

Per això, Cognita, aborda l'avaluació des de diferents focalitats. No només és una aplicació de registre i de qualificació per als teus alumnes (que, no ens enganyem, n'hi ha. I MOLT BONES. Segur que t'està venint al cap aquella empresa que fabricava quaderns de professor i ara els ofereix de manera digital, amb una infinitat de possibilitats, una bonica i intuïtiva interfície i connexió amb altres grans plataformes digitals i de l'educació).

Però nosaltres busquem alguna cosa diferent. Busquem el registre, per a la posterior avaluació, de l'alumnat; busquem la possible autoavaluació de l'docent sobre la seva programació; busquem la relació de tot això amb un marc legal de què, evidentment, no ens podem oblidar (ni separar). I sí, si a la fi hi ha qui només busca una acumulació de notes per poder extreure una nota final (ja sigui per mitjana aritmètica, mitjana ponderada, sumativa ...), ja que també ho oferim.

Per això neix l'equip de Cognita. Per ells, neix Cognita.