El web www.suicognita.com és propietat de:

David Pérez Tomás

DNI: 43135486-K

Carrer Marian Aguiló 11

07005 Palma

Correu electrònic: info@suicognita.com