Sui Cognita som un equip de treball, format per docents en actiu i un equip informàtic que, des 2019, estem treballant per desenvolupar aquesta eina completa.

Com a pilars bàsics del nostre treball, tenim la convicció de la necessitat de l'aprofitament dels mitjans tecnològics i de l'avanç digital com a facilitadors de la tasca docent diària. A més, tenim la determinació de la necessitat d'una avaluació d'acord amb els plantejaments actuals del marc normatiu que regeix l'activitat docent en les diferents etapes, els currículums.

També basem el nostre treball en la ferma idea de la importància de la recollida d'informació, de manera continuada i diària a l'aula, per a un anàlisi posterior amb el major criteri i objectivitat possible, partint del concepte de l'aprenentatge com un procés individual que es desenvolupa en un marc social i de convivència.

Per tots aquests motius, vam crear Sui Cognita. Perquè l'educació és un procés obert i en constant evolució i, per això, ha de tenir totes les eines possibles que facilitin aquesta avaluació contínua, tant de la programació, com del procés i dels resultats.